طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی تصویب شد.

📜| روح‌الله نجابت در صفحه شخصی خود منتشر کرد:

🖋️| امروز جزئیات طرح شفافیت قوای سه‌گانه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.

🔻| از آغاز نمایندگی با توجه به دغدغه‌ای که در خصوص شفافیت داشتم و پیرو تعهدی که در زمان تبلیغات انتخابات داده بودم، به همراه برخی دیگر از همکاران آرای خود را به صورت داوطلبانه منتشر می‌کردم.

🔻| با در دستور قرار گرفتن طرح شفافیت قوای سه‌گانه و ارجاع به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، پس از بررسی دقیق و انجام برخی اصلاحات اساسی و مشخصا اضافه شدن شفافیت آراء نمایندگان در ماده ۳، طرح مذکور در کمیسیون تصویب شد، گزارش آن به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه شد و کلیات طرح به تصویب رسید. امروز نیز تصویب جزئیات این طرح ۵ ماده‌ای به پایان رسید.

🔻| اکنون نیز سعی خود را به کار خواهم بست تا اجرای این قانون را در تمام دستگاه‌های مشمول دنبال کنم. با تصویب این طرح امیدوارم گام بلندی در مسیر شفافیت سازوکارهای حکمرانی مطلوب در کشور برداشته شود و نارسائی‌های موجود به مرور مرتفع گردد.

ممکن است بپسندید...