سرکشی و بازدید میدانی از محله سنگ سیاه شیراز

روح الله نجابت طی دیداری با دبیر قرارگاه محرومیت زدایی احمدبن موسی شیراز به بازدید میدانی از محله سنگ سیاه همراه شد.

روح‌الله نجابت در دیدار با سرهنگ جمالی؛دبیر قرارگاه محرومیت زدایی احمدبن موسی به بررسی مشکلات اجتماعی و فرهنگی مناطق محروم و حاشیه شهر شیراز و به طور مشخص محله سنگ سیاه پرداخت.

موانع و محدودیت های قانونی، عدم هماهنگی دستگاه های اجرایی باعث شده است که مشکلات این محله، علی رغم تلاش های مکرر همچنان حل نشده باقی بماند.

در ادامه روح‌الله نجابت با همراهی سرهنگ جمالی با حضور در محله سنگ سیاه به بررسی میدانی مسائل این محله پرداختند.

ممکن است بپسندید...