روح الله نجابت نماینده مردم شریف شیراز و زرقان: بازدیدهای مسئولان از بافت تاریخی و قدیمی شیراز جنبه نمایشی نداشته باشد؛ در این منطقه، حتی ساماندهی‌های اولیه و ابتدایی نیز به چشم نمی خورد.

🔹روح الله نجابت نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در خانه ملت ضمن بازدید از بافت قدیمی و تاریخی شیراز به بررسی میدانی این مناطق و مشکلات آن محل پرداخت.

🔸در این بازدید، مشکلاتی مانند از میان رفتن بافت تاریخی و قدیمی شیراز بر اثر بی توجهی دستگاه‌های مربوطه، معضلات اجتماعی و نهایتا مهاجرت برخی اتباع بیگانه به این مناطق مورد بررسی قرار گرفت.

🔹روح الله نجابت در این دیدار گفت : بافت قدیمی و تاریخی شیراز شناسنامه مصور و هویت تاریخی این شهر است که متاسفانه بر اثر بی توجهی مسئولین مربوطه، به حال خود رها شده و امروز به جای یک نقطه قوت تاریخی و گردشگری، تبدیل به یک معضل اجتماعی برای شهر شیراز شده و در حال تخریب و از بین رفتن است.

🔸وی در ادامه گفت: به نظر می رسد برخی بازدیدهای مسئولین از بافت تاریخی و قدیمی شیراز صرفا جنبه نمایشی و کارکرد رسانه ای دارد چرا که در این مناطق، حتی ساماندهی‌های اولیه و ابتدایی نیز به چشم نمی خورد بنابراین لازم است متولیان امر بیش از پیش نسبت به ساماندهی، مرمت، بازسازی و رفع معضلات اجتماعی و فرهنگی این نگین ارزشمند در دل شهر شیراز همت بگمارند و برای این امر، برنامه های عملیاتی تعریف و جدول زمان بندی اجرایی تدوین کنند و آن را به اطلاع عموم مردم و رسانه ها برسانند.

ممکن است بپسندید...