دسته بندی: تذکرات

تذکر شفاهی روح الله نجابت نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور

روح الله نجابت نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در جلسه علنی چهارشنبه اول بهمن ماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور اظهار داشت: آقای روحانی امروز در جلسه هیات...

فیلم / روح الله نجابت: رئیس سازمان پژوهش ها و فناوری وزارت دفاع سریعتر انتخاب شود.

تذکر شفاهی روح الله نجابت نماینده مردم شریف شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی: رئیس سازمان پژوهش ها و فناوری وزارت دفاع سریعتر انتخاب شود.