هر چه به ايام انتخابات نزديك مي‌شويم برخی نمايندگان از تكليف‌گرايی دورتر می شوند

دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز با بيان اينكه غيبت برخي از نمايندگان مجلس در صحن علني بسيار بيشتر از مدت حضورشان است، گفت: هر چه به ايام انتخابات مجلس نهم نزديكتر مي‌شويم برخي نمايندگان از روحيه تكليف گرايي خود دورتر مي‌شوند.

روح الله نجابت در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با اشاره به ايام تعطيلات تابستاني نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گفت: تعطيلات مجلس براي نمايندگاني كه در مدت كاري و حضور خود در مجلس فعال عمل مي كنند، امر مناسبي است.
اين فعال دانشجويي با بيان اينكه نمايندگان مجلس نبايد در طول هفته هاي كاري خود پيگيري مطالبات مردم شهرشان را فراموش كنند، گفت: نمايندگان مجلس و منتخبان مردم بايد در همه حال پيگير مسائل مردم روستا و شهر خود باشند.
وي با تاكيد بر اينكه روند تعطيلات مجلس در شرايط حاضر مطلوب نيست، گفت: هر چه به ايام انتخابات مجلس نهم نزديكتر مي شويم، برخي نمايندگان از روحيه تكليف گرايي خود دورتر شده و بيشتر وارد عرصه هاي رقابت سياسي مي شوند.
دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز  در خصوص عملكرد نماينده هاي شهر شيراز در طول مدت نمايندگي خود در مجلس شوراي اسلامي گفت: شيراز چهار نماينده در مجلس شوراي اسلامي دارد.
نجابت در تشريح عملكرد نماينده هاي اين شهر گفت: دستغيب فرزند فخرالدين، نماينده اصلاح طلبي است كه عملكرد وي در ايام حوادث پس از انتخابات در همراهي با فتنه فراموش نمي‌شود و عملكرد مثبت و كارآمدي از وي در اذهان مردم شيراز به جاي نمانده است.
وي در خصوص عملكرد دستغيب، فرزند سيد علي اصغر، نماينده ديگر شيراز است كه جزو اصولگرايان مجلس به حساب مي آيد، گفت: اين نماينده مجلس شيراز نيز عملكرد چندان مناسبي نداشته است و بيشتر فعاليت هاي وي رنگ و بوي جاه طلبي و فرصت طلبي مي دهد.
اين فعال دانشجويي در خصوص عملكرد ذوالانوار و قادري، دو نماينده ديگر مجلس شوراي اسلامي در شهر شيراز نيز گفت: هر چند اين دو نماينده نيز با راي مردم ولايتمدار در مجلس حاضر شدند و جزو ليست جبهه متحد اصولگرايي بودند، اما عملكرد چندان مثبتي از خود به جا نگذاشته اند؛ البته يكي از اين نمايندگان در اين اواخر فعاليت هاي مثبتي انجام داده كه اميدواريم به دليل نزديكي به ايام انتخابات مجلس نباشد.
دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز  با تاكيد بر اينكه از نمايندگان شهر شيراز انتظار مي رود حضور شايسته تر و مطلوب تري در فضاي قانونگذاري كشور داشته باشند، گفت: برخي از اين نمايندگان لياقت نمايندگي مردم شهر شيراز را ندارند و نتوانسته اند انتظار مردم را در اين زمينه برآورده كنند.

ممکن است بپسندید...