نجابت: دولت با فرماندهی واحد سراغ حل مسائل اقتصادی برود

نشست مجمع نمایندگان استان فارس با میزبانی محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شد.

در این دیدار نمایندگان استان فارس به طرح دغدغه ها و مسائل استانی و کشوری با معاون اقتصادی رئیس جمهور پرداختند.

روح الله نجابت نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور معاون اقتصادی رئیس جمهور در جمع نمایندگان استان فارس اظهار داشت: یکی از مهمترین نقاط ضعف دولت‌های قبلی عدم انسجام در تیم اقتصادی دولت بوده است و متاسفانه دولت ها از این عدم انسجام آسیب جدی دیده اند. تا آنجا که در برخی از دوره ها درگیری ارکان تیم اقتصادی دولت به افکار عمومی و رسانه ها هم کشیده شده است.
بنابراین انتظار است که در گام اول، دولت انقلابی همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند با برنامه ی مشخص و با فرماندهی واحد به سراغ حل مساله اقتصاد برود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مردم توقع دارند تیم اقتصادی دولت چند مسأله مشخص و قابل ارزیابی را تعیین کند و همه‌ی اهتمام خود را برای حل آن به کار گیرد.

ممکن است بپسندید...