آراء سال ۱۳۹۹

تاریخ موضوع رای
۹۹/۰۴/۰۳ حذف تعطیلی هفته بعد صحن و کمیسیون‌ها موافق
۹۹/۰۴/۱۸ فوریت طرح تعیین تکلیف استخدام معلمین حق التدریس و نهضت سوادآموزی موافق
۹۹/۰۴/۱۸ اعتبارنامه آقای تاجگردون مخالف
۹۹/۰۴/۲۴ کلیات طرح مالیات بر خانه خالی موافق

تاریخ موضوع رای
۹۹/۰۵/۰۱ الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه ۱۳۹۹ (توزیع قیر رایگان) مخالف
۹۹/۰۵/۰۱ انتخاب رییس دیوان محاسبات آقای فروزنده
۹۹/۰۵/۰۱ انتخاب دادستان دیوان محاسبات آقای کامیار
۹۹/۰۵/۱۲ اصلاح ماده واحده و تبصره ۱ قانون اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه خالی) موافق
۹۹/۰۵/۱۹ پیشنهاد لغو فوریت طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه ۱۳۹۹ (تخصیص قیر رایگان) موافق
۹۹/۰۵/۱۹ ماده واحده طرح تخصیص قیر رایگان مخالف
۹۹/۰۵/۲۱ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت مخالف
۹۹/۰۵/۲۱ کلیات لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکت های بورسی موافق
۹۹/۰۵/۲۶ جزئیات لایحه افزایش سرمایه شرکتهای بورسی موافق
۹۹/۰۵/۲۶ امضای نامه ی نمایندگان مردم به رییس مجلس در خصوص شورای عالی هماهنگی اقتصادی موافق

تاریخ موضوع رای
۹۹/۰۶/۱۷ طرح اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس موافق
۹۹/۰۶/۱۷ گزارش کمیسیون های مجلس در خصوص مصوبات اعاده شده از شورای نگهبان موافق
۹۹/۰۶/۲۳ دوفوریت طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی موافق
۹۹/۰۶/۲۳ طرح توزیع قیر رایگان (اعاده شده از سوی شورای نگهبان) مخالف
۹۹/۰۶/۲۶ کلیات طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی موافق
۹۹/۰۶/۲۶ سلب یک فوریت از دوفوریت طرح جهش تولید و تامین مسکن موافق

تاریخ موضوع رای
۹۹/۰۷/۰۲ کلیات طرح جهش تولید و تأمین مسکن و ارجاع آن به کمیسیون موافق
۹۹/۰۷/۰۲ جزئیات طرح اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی موافق
۹۹/۰۷/۰۲ تشکیل کمیسیون ویژه باشگاه تحریمی‌ها موافق
۹۹/۰۷/۰۶ اصلاح جزییات طرح اعاده‌شده‌ی شورای نگهبان درباره مالیات بر خانه های خالی موافق
۹۹/۰۷/۰۶ فوریت طرح تأمین کالاهای اساسی موافق
۹۹/۰۷/۰۶ دوفوریت طرح حذف بند ن تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ مخالف
۹۹/۰۷/۰۶ یک‌فوریت طرح حذف بند ن تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ موافق
۹۹/۰۷/۰۸ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت ، معدن و تجارت (علیرضا رزم حسینی) موافق
۹۹/۰۷/۰۸ کلیات طرح تأمین کالای اساسی موافق
۹۹/۰۷/۰۹ کلیات طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران مخالف
۹۹/۰۷/۰۹ قانع‌کننده‌بودن پاسخ وزیر نفت به سوال نماینده مخالف
۹۹/۰۷/۲۷ ارجاع به کمیسیون – طرح استفساریه بند «ج» ماده (112) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان) موافق
۹۹/۰۷/۲۷ لایحه الحاق یک تبصره به ماده (10) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379(اعاده شده از شورای نگهبان) موافق
۹۹/۰۷/۲۷ لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی جاده‌ای مسافر و کالا بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس موافق
۹۹/۰۷/۲۷ دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک – مصوب1355- و اصلاحات بعدی آن موافق
۹۹/۰۷/۲۷ درخواست یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون صدور چک – مصوب1355- و اصلاحات بعدی آن موافق
۹۹/۰۷/۲۷ دو فوریت طرح حمایت مالی از افشاگران فساد موافق
۹۹/۰۷/۲۷ یک فوریت طرح حمایت مالی از افشاگران فساد موافق

تاریخ موضوع رای
۹۹/۰۸/۰۶ تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهر گلستان شهرستان بهارستان مخالف
۹۹/۰۸/۰۶ تقاضای تحقیق و تفحص ازعملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند موافق
۹۹/۰۸/۰۶ دو فوریت طرح رتبه بندی فرهنگیان مخالف
۹۹/۰۸/۰۷ تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم (در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) موافق
۹۹/۰۸/۰۷ تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی (در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) مخالف
۹۹/۰۸/۰۷ لایحه موافقتنامه بین دولتهای ساحلی دریای خزر در زمینه حمل‌ونقل موافق
۹۹/۰۸/۰۷ یک فوریت طرح تشکیل وزارت امور روستا مخالف
۹۹/۰۸/۰۷ طرح اصلاح موادی از آئین نامه داخلی مجلس موافق
۹۹/۰۸/۰۷ اصل طرح الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی موافق
۹۹/۰۸/۱۱ پیشنهاد آقای حاجی بابایی – الحاقی – طرح یک‌فوریتی تامین کالاهای اساسی مخالف
۹۹/۰۸/۱۱ پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی – الحاقی – طرح یک‌فوریتی تامین کالاهای اساسی موافق
۹۹/۰۸/۱۱ پیشنهاد آقای امیرآبادی – الحاقی بند ب – طرح یک‌فوریتی تامین کالاهای اساسی مخالف
۹۹/۰۸/۱۱ طرح الحاق دوماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) موافق
۹۹/۰۸/۱۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران موافق
۹۹/۰۸/۱۲ لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان (در اجرای ماده (172) آیین‌نامه داخلی مجلس شوای اسلامی) موافق
۹۹/۰۸/۱۲ طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده طبق اصل هشتاد و پنجم(85) قانون اساسی (در اجرای ماده(164) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) موافق
۹۹/۰۸/۱۲ یک فوریت طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها موافق
۹۹/۰۸/۱۲ دوفوریتی حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمند مخالف
۹۹/۰۸/۱۲ یک فوریت طرح حمایت معیشتی از خانوارهای نیازمند مخالف
۹۹/۰۸/۲۵ فوریت طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ موافق
۹۹/۰۸/۲۵ اصلاحیه های طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ موافق
۹۹/۰۸/۲۵ ماده 1 – اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ مخالف
۹۹/۰۸/۲۵ ماده 2 – اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ موافق
۹۹/۰۸/۲۷ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح یک‌فوریتی تامین کالاهای اساسی(اعاده شده از شورای محترم نگهبان) موافق
۹۹/۰۸/۲۷ کلیات – لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- با اصلاحات بعدی آن موافق
۹۹/۰۸/۲۷ تمدید یکساله – لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده – مصوب 1387- با اصلاحات بعدی آن موافق
۹۹/۰۸/۲۷ کلیات طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ موافق
۹۹/۰۸/۲۸ طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ – ماده واحده – 1 پیشنهاد رفع ابهام آقای مصری موافق
۹۹/۰۸/۲۸ طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ – ماده واحده – 2 پیشنهاد آقای نیک بین مخالف
۹۹/۰۸/۲۸ طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ – ماده واحده – 3 پیشنهاد اصلاح کل آقای میرتاجالدینی مخالف
۹۹/۰۸/۲۸ طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ – ماده واحده – 3 پیشنهاد رفع ابهام آقای مصری موافق
۹۹/۰۸/۲۸ طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ – ماده واحده – 1 پیشنهاد رفع ابهام آقای مصری موافق
۹۹/۰۸/۲۸ پیشنهاد آقای مفتح موافق
۹۹/۰۸/۲۸ پیشنهاد آقای صباغیان مخالف
۹۹/۰۸/۲۸ دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده 38 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافق

تاریخ موضوع رای
۹۹/۰۹/۰۲ اصلاح کل – طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ – ماده واحده – 4 پیشنهاد آقای میرتاج الدینی مخالف
۹۹/۰۹/۰۲ پیشنهاد آقای صباغیان – حذف کل – ردیف (1) مخالف
۹۹/۰۹/۰۲ اصلاح کل – طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ – ماده واحده – بند 4 پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی موافق
۹۹/۰۹/۰۲ رفع ابهام با اصلاح متن – طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ – ماده واحده – بند 4 پیشنهاد آقای نادران موافق
۹۹/۰۹/۰۲ اصلاح جزء – طرح احکام کلی بودجۀ ۱۴۰۰ – ماده واحده – 4 پیشنهاد آقای مظفری موافق
۹۹/۰۹/۰۵ اعمال ماده 152 در خصوص طرح احکام کلی بودجه 1400 – ارجاع به کمیسیون موافق
۹۹/۰۹/۰۵ کلیات گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس در مورد طرح دوفوریتی الحاق یک تبصره به ماده 37 قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (این طرح با عنوان «الحاق یک تبصره به ماده(38) قانون آیین نامه داخلی مجلس» اعلام وصول شده بود) دوفوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1399/8/28 به تصویب رسیده است موافق
۹۹/۰۹/۰۵ جزئیات طرح اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم (اعاده شده از شورای نگهبان) موافق
۹۹/۰۹/۰۵ جزئیات طرح لایحه مالیات بر ارزش افزوده ( اعاده شده ازشورای نگهبان) موافق
۹۹/۰۹/۰۹
اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده (شورای نگهبان)
موافق
۹۹/۰۹/۰۹
دوفوریت طرح اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها
موافق
۹۹/۰۹/۱۱
کلیات گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران موافق
۹۹/۰۹/۱۱
پیشنهاد آقای کریمی قدوسی - اصلاح جزء - اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران - ماده 1 موافق
۹۹/۰۹/۱۱ پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی - اصلاح جزء - اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران - ماده 1
موافق
۹۹/۰۹/۱۱ اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران - ماده 1 تا 5
موافق
۹۹/۰۹/۱۱ پیشنهاد آقای جلال زاده - اصلاح کل - اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران - ماده 6
مخالف
۹۹/۰۹/۱۱ پیشنهاد آقای زاکانی - اصلاح کل - اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران - ماده 6 موافق
۹۹/۰۹/۱۱ پیشنهاد آقای نوری قزلجه - الحاق - اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران - ماده 6 مخالف
۹۹/۰۹/۱۱ پیشنهاد آقای نادران - اصلاح کل - اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران -
موافق
۹۹/۰۹/۱۱ پیشنهاد آقای ویس کرمی - اصلاح جزء - اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران - ماده 8
مخالف
۹۹/۰۹/۱۱ پیشنهاد آقای علی اکبر کریمی - رفع ابهام با اصلاح متن - اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها - ماده 8
مخالف
۹۹/۰۹/۱۱ اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها - ماده 8
موافق
۹۹/۰۹/۱۱ پیشنهاد آقای ویس کرمی - اصلاح جزء - اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران - ماده 9 موافق
۹۹/۰۹/۱۱ پیشنهاد آقای مقتدایی - اصلاح جزء - اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از ملت ایران - ماده 9 موافق
۹۹/۰۹/۱۱ اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها - ماده 9 موافق
۹۹/۰۹/۱۲
پیشنهاد آقای بسطامی - اصلاح جزء - طرح احکام کلی بودجه 1400 - ماده واحده - 6
مخالف
۹۹/۰۹/۱۲
پیشنهاد آقای قادری - اصلاح جزء - طرح احکام کلی بودجه 1400 - ماده واحده - 6 مخالف
۹۹/۰۹/۱۲
پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء - طرح احکام کلی بودجه 1400 - ماده واحده - 6 موافق
۹۹/۰۹/۱۲
پیشنهاد آقای مفتح - اصلاح جزء - طرح احکام کلی بودجه 1400 - ماده واحده - 6 مخالف
۹۹/۰۹/۱۲
تقاضای اولویت در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران موافق
۹۹/۰۹/۱۲
پیشنهاد آقای مفتح - اصلاح کل - طرح احکام کلی بودجه 1400 - ماده واحده - 7 مخالف
۹۹/۰۹/۱۲
اصلاح شورای نگهبان - در خصوص طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها - ماده 6
موافق
۹۹/۰۹/۲۳
پیشنهاد آقای بسطامی - اصلاح کل - طرح احکام کلی بودجه 1400 - ماده واحده - 7 مخالف
۹۹/۰۹/۲۳
پیشنهاد آقای میرتاج الدینی - اصلاح کل - طرح احکام کلی بودجه 1400 - ماده واحده - 7 موافق
۹۹/۰۹/۲۳
پیشنهاد آقای ابراهیم رضایی - رفع ابهام یا حذف متن - طرح احکام کلی بودجه 1400 - ماده واحده - 7 موافق
۹۹/۰۹/۲۳
پیشنهاد آقای نظری - اصلاح جزء - طرح احکام کلی بودجه 1400 - ماده واحده - 7 مخالف
۹۹/۰۹/۲۳
پیشنهاد آقای شریعتی نیاسر - اصلاح کل - طرح احکام کلی بودجه 1400 - ماده واحده - 9 موافق
۹۹/۰۹/۲۳
پیشنهاد آقای صباغیان - اصلاح جزء - طرح احکام کلی بودجه 1400 - ماده واحده - 10 موافق
۹۹/۰۹/۲۳
پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء - طرح احکام کلی بودجه 1400 - ماده واحده - 10 مخالف
۹۹/۰۹/۲۳
پیشنهاد آقای بسطامی - حذف کل - طرح احکام کلی بودجه 1400 - ماده واحده - 11 موافق
۹۹/۰۹/۲۳
پیشنهاد آقای صباغیان - حذف کل - طرح احکام کلی بودجه 1400 - ماده واحده - 12 مخالف
۹۹/۰۹/۲۵
پیشنهاد آقای عزیزی - رفع ابهام یا اصلاح متن - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - ماده 1 موافق
۹۹/۰۹/۲۵
پیشنهاد آقای عزیزی - رفع ابهام یا اصلاح متن - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - ماده 1 موافق
۹۹/۰۹/۲۵
پیشنهاد آقای نبویان - اصلاح جزء - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - ماده 1 موافق
۹۹/۰۹/۲۵
پیشنهاد آقای زنگنه - حذف جزء - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - ماده 1 مخالف
۹۹/۰۹/۲۵
پیشنهاد آقای صباغیان بافقی - اصلاح جزء - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - ماده 1 مخالف
۹۹/۰۹/۲۵
پیشنهاد آقای غلامرضا نوری - اصلاح جزء - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - ماده 1 ردیف 12
موافق
۹۹/۰۹/۲۶
پیشنهاد آقای غلامرضا نوری - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - ماده 1 ردیف 14، 17، 23، 29
مخالف
۹۹/۰۹/۲۶
پیشنهاد آقای نیک بین - اصلاح جزء - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
موافق
۹۹/۰۹/۳۰
پیشنهاد آقای پژمان فر - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
موافق
۹۹/۰۹/۳۰
پیشنهاد آقای شجاعی - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
موافق
۹۹/۰۹/۳۰
پیشنهاد آقای غلامرضا نوری - حذف جزء - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - ماده 1 ردیف 38
مخالف
۹۹/۰۹/۳۰
پیشنهاد آقای میرتاج الدینی - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - ماده 1
موافق
۹۹/۰۹/۳۰
اصل ماده 1 و اجزاء آن - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران
موافق

تاریخ موضوع رای

۹۹/۱۰/۰۲ گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکتهای خودروسازی در خصوص کیفیت و قیمت خودرو موافق
۹۹/۱۰/۰۲ پیشنهاد آقای ابراهیم رضایی - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - الحاق به ماده 1 موافق
۹۹/۱۰/۰۲ پیشنهاد آقای میرتاج الدینی - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - الحاق به ماده 1 مخالف
۹۹/۱۰/۰۲ پیشنهاد آقای نوری - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - الحاق به ماده 1 مخالف
۹۹/۱۰/۰۳ پیشنهاد آقای زنگنه - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - حذف کل ماده 2 مخالف
۹۹/۱۰/۰۳ پیشنهاد آقای ویس کرمی - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - اصلاح جزء ماده 2 مخالف
۹۹/۱۰/۰۳ پیشنهاد آقای غلامرضا نوری - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - اصلاح جزء ماده 2 مخالف
۹۹/۱۰/۰۳ پیشنهاد آقای میرتاج الدینی - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - الحاق - ماده 2 مخالف
۹۹/۱۰/۰۳ ماده 2 با اصلاحات و اجزاء - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران موافق
۹۹/۱۰/۰۳ پیشنهاد آقای فرهنگی - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران - حذف کل ماده 3 مخالف
۹۹/۱۰/۰۳ اصل ماده 3 - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران موافق
۹۹/۱۰/۲۱ پیشنهاد آقای نیک بین - بند ب ماده (4) اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مخالف
۹۹/۱۰/۲۱ اصل ماده 4 - اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران موافق
۹۹/۱۰/۲۱ پیشنهاد آقای میرتاج الدینی - الحاق بند ب ماده (4) اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مخالف
۹۹/۱۰/۲۱ پیشنهاد آقای میرتاج الدینی - حذف کل ماده (11) اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مخالف
۹۹/۱۰/۲۱ پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی - اصلاح جزء تبصره ماده (11) اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران موافق
۹۹/۱۰/۲۱ اصلاح ماده (11) اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران موافق
۹۹/۱۰/۲۱ پیشنهاد آقای میرتاج الدینی - الحاق به ماده (11) اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران موافق
۹۹/۱۰/۲۱ پیشنهاد آقای ویس کرمی - اصلاح جزء به ماده (9) اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران موافق
۹۹/۱۰/۲۱ اصلاح ماده (9) اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران موافق
۹۹/۱۰/۲۳ سؤال ‌‌آقای رحمت اله نوروزی نماینده محترم علی‌آباد از وزیر ‌محترم علوم، تحقیقات و فناوری مخالف پاسخ وزیر
۹۹/۱۰/۲۴ تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان موافق
۹۹/۱۰/۲۴ کلیات قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موافق
۹۹/۱۰/۲۴ ماده واحده - گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه معدن موافق
۹۹/۱۰/۲۴ طرح الحاق دوماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)(اعاده شده از شورای نگهبان2) موافق
۹۹/۱۰/۳۰ قانع شدن نمایندگان از پاسخ آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه در مورد سوال آقای کریمی قدوسی مخالف
۹۹/۱۰/۳۰ قانع شدن نمایندگان از پاسخ آقای ظریف وزیر محترم امور خارجه در مورد سوال آقای بشیری مخالف
۹۹/۱۰/۳۰ اصل ماده 14 - 34 - لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف موافق

تاریخ موضوع رای

۹۹/۱۱/۰۱ پیشنهاد آقای نوروزی - ماده 34 - لایحه شوراهای حل اختلاف موافق
۹۹/۱۱/۰۱ اصل ماده 35 الی 40 - لایحه شوراهای حل اختلاف موافق
۹۹/۱۱/۰۱ پیشنهاد آقای فرهنگی - رفع ابهام - ماده 41 - تبصره - لایحه شوراهای حل اختلاف مخالف
۹۹/۱۱/۰۱ اصل ماده 42 - 47 - لایحه شوراهای حل اختلاف موافق
۹۹/۱۱/۰۱ پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی - الحاقی به ماده 13 - لایحه شوراهای حل اختلاف موافق
۹۹/۱۱/۰۱ پیشنهاد آقای علیزاده - بازگشت به اصل - قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مخالف
۹۹/۱۱/۰۱ پیشنهاد آقای ویس کرمی- اصلاح کل - ماده واحده - قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مخالف
۹۹/۱۱/۱۲ پیشنهاد آقای کوچکی نژاد - اصلاح جزء - قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مخالف
۹۹/۱۱/۱۲ بررسی تقاضای اولویت طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی موافق
۹۹/۱۱/۱۴ کلیات لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۱/۱۵ گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی موافق
۹۹/۱۱/۱۵ گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ورزش (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) موافق
۹۹/۱۱/۱۵ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان) موافق
۹۹/۱۱/۱۵ طرح جهش تولید و تامین مسکن - فصل اول مخالف
۹۹/۱۱/۱۵ طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (شفافیت آرای نمایندگان) موافق
۹۹/۱۱/۱۹ لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه موافق
۹۹/۱۱/۱۹ گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه پروتکل اصلاح موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی موافق
۹۹/۱۱/۱۹ تقاضای اولویت نسبت به طرح استفساریه ماده «21» قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران (در اجرای تبصره 100) موافق
۹۹/۱۱/۱۹ اصل ماده 2 - طرح جهش تولید و تامین مسکن موافق
۹۹/۱۱/۱۹ پیشنهاد آقای نیکزاد - اصلاح جزء - طرح جهش تولید و تامین مسکن - تبصره 2 - ماده 2 موافق
۹۹/۱۱/۱۹ پیشنهاد آقای مشکینی - اصلاح جزء - طرح جهش تولید و تامین مسکن - فصل اول - ماده 3 مخالف
۹۹/۱۱/۱۹ پیشنهاد آقای پژمانفر - الحاقی - طرح جهش تولید و تامین مسکن - فصل اول - ماده 2 موافق
۹۹/۱۱/۲۰ پیشنهاد آقای پژمانفر - اصلاح جزء - طرح جهش تولید و تامین مسکن - فصل اول - ماده 2 موافق
۹۹/۱۱/۲۰ پیشنهاد آقای نوری قزلجه - حذف جزء - طرح جهش تولید و تامین مسکن - فصل اول - ماده 3 موافق
۹۹/۱۱/۲۰ ماده 3 طرح جهش تولید و تامین مسکن - اصلاح جزء - فصل اول - ماده 3 موافق
۹۹/۱۱/۲۰ اصل ماده 4 طرح جهش تولید و تامین مسکن موافق
۹۹/۱۱/۲۰ اصل ماده 5 طرح جهش تولید و تامین مسکن موافق
۹۹/۱۱/۲۰ اصل طرح استفساریه ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مخالف
۹۹/۱۱/۲۰ پیشنهاد آقای عزیزی - رفع ابهام با اصلاح متن - طرح استفساریه ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مخالف
۹۹/۱۱/۲۰ طرح دوفوریتی الحاق یک بند به قانون آیین نامه داخلی مجلس موافق
۹۹/۱۱/۲۰ تقاضای یک فوریت الحاق یک بند به قانون آیین نامه داخلی مجلس موافق
۹۹/۱۱/۲۸ کلیات لایحه بودجه سال 1400 کل کشور (اصلاحیه لایحه بودجه) موافق
۹۹/۱۱/۲۸ ماده 130 برای طرح مجدد شفافیت آرا موافق

تاریخ موضوع رای
۹۹/۱۲/۰۳ پیشنهاد آقای موسوی لارگانی - اصلاح جزء - تبصره 2 - الف - ردیف 3 (لایحه بودجه سال 1400 کل کشور) مخالف
۹۹/۱۲/۰۳ پیشنهاد آقای میرزایی (لایحه بودجه سال 1400 کل کشور) مخالف
۹۹/۱۲/۰۴ پیشنهاد آقای پژمانفر - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور - ماده واحده - تبصره 1 موافق
۹۹/۱۲/۰۴ پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور - ماده واحده - تبصره 1 - بند الحاقی 3 مخالف
۹۹/۱۲/۰۴ پیشنهاد آقای بحرینی - اصلاح کل - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور - ماده واحده - تبصره موافق
۹۹/۱۲/۰۴ پیشنهاد آقای صباغیان بافقی - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور - ماده واحده - تبصره 1 - بند الحاقی 4 مخالف
۹۹/۱۲/۰۴ پیشنهاد آقای بیگی نژاد - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور - ماده واحده - تبصره 1 - بند الحاقی 4 موافق
۹۹/۱۲/۰۴ پیشنهاد آقای شریعتی نیاسر - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور - ماده واحده - تبصره 1 - بند الحاقی 3 موافق
۹۹/۱۲/۰۴ پیشنهاد آقای رحیمی مظفری - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور - ماده واحده - تبصره 1 موافق
۹۹/۱۲/۰۴ بند الف - تبصره 1 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۴ اصل تبصره 1 با الحاقات موافق
۹۹/۱۲/۰۴ پیشنهاد آقای شریعتی نیاسر - الحاق به تبصره 1 موافق
۹۹/۱۲/۰۴ پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور - ماده واحده - تبصره 2 موافق
۹۹/۱۲/۰۴ جزء یک بند الف - تبصره 1 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۴ اصل تبصره 2 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۴ اصل تبصره 3 (درآمدی) - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۴ پیشنهاد آقای باقرزاده - تبصره 2 - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۰۴ پیشنهاد آقای مفتح - اصلاح کل تبصره 4 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۰۴ پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور - تبصره 4 موافق
۹۹/۱۲/۰۴ لایحه بودجه سال 1400 کل کشور - تبصره 4 (درآمدی) موافق
۹۹/۱۲/۰۴ پیشنهاد آقای یوسفی - الحاق به تبصره 4 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۰۴ پیشنهاد آقای دلخوش اباتری - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور - ماده واحده - تبصره 5 - الف موافق
۹۹/۱۲/۰۴ پیشنهاد آقای سلیمی - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور - ماده واحده - تبصره 5 - ب مخالف
۹۹/۱۲/۰۴ پیشنهاد آقای مفتح - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور - ماده واحده - تبصره 5 - ب مخالف
۹۹/۱۲/۰۴ پیشنهاد آقای قادری - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور - ماده واحده - تبصره 5 - د موافق
۹۹/۱۲/۰۴ اصل ماده 5 - بخش درآمدی - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد آقای قادری - تبصره 9 - بند ط - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد کمیسیون آموزش - تبصره 9 - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد آقای ذاکر - تبصره 9 - بند ی - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد آقای لاجوردی - تبصره 9 - بند ی - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد آقای کوچکی نژاد - تبصره 9 - بند ی - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد آقای صباغیان بافقی - تبصره 9 - بند ل - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۰۹ اصل تبصره 9 و 10 و 11 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد آقای خضریان - تبصره 11 - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد آقای کوچکی نژاد - تبصره 12 - بند الف - ردیف 4 - حذف جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۹ اصل تبصره 12 - (بخش درآمدی) لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد آقای دهنوی - تبصره 14 - اصلاح کل - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی - تبصره 14 - بند ج - حذف جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد آقای حسینی - تبصره 14 - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد آقای نجابت - تبصره 14 - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد آقای رضایی - تبصره 14 - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد آقای کوچکی نژاد - تبصره 15 - بند ج - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد آقای قادری - تبصره 15 - بند الحاقی 2 - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد آقای صباغیان بافقی - تبصره 15 - حذف الحاقی 4 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد آقای قادری - تبصره 18 - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۹ اصل تبصره 18 و 19 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد آقای قادری - تبصره 19 - بند الحاقی 1 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد کمیسیون عمران (یوسفی) - تبصره 5 - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد کمیسیون آموزش - تبصره 1 - بند ب - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن - تبصره 6 - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد کمیسیون عمران - تبصره 6 - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد کمیسیون انرژی - تبصره 15 - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد کمیسیون فرهنگی - تبصره 16 - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی - تبصره 2 - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۰۹ پیشنهاد کمیسیون ویژه (آقای زنگنه) - تبصره 2 - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۲ پیشنهاد آقای متفکر آزاد - تبصره 7 -الحاق- لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۲ پیشنهاد آقای متفکر آزاد - تبصره 7 -الحاق- لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۲ پیشنهاد آقای ایری - تبصره 8 - ماده واحده - ب - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۲ پیشنهاد آقای لطفی - تبصره 8 - ماده واحده - ج - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۲ پیشنهاد آقای پاک مهر - تبصره 8 - د - ردیف 1 - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۲ پیشنهاد آقای ذاکر - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۲ پیشنهاد آقای کریمی - تبصره 8 - بند ز - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۲ پیشنهاد آقای دهمرده - تبصره 8 - بند ه - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۲ پیشنهاد آقای بابایی - تبصره 8 - بند الحاقی - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۲ اصل بند 8 - بخش هزینه ای - به جز بند ب - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۲ اصل تبصره 9 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۲ پیشنهاد آقای عزیزی شیراز - تبصره 9 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۲ پیشنهاد آقای کریمی - تبصره 9 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۲ پیشنهاد آقای کوچکی نژاد - تبصره 9 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۲ پیشنهاد آقای کوچکی نژاد - تبصره 9 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۲ پیشنهاد آقای مفتح - تبصره 10 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۲ پیشنهاد آقای یوسفی - تبصره 10 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۲ اصل تبصره 10 و 11 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۲ پیشنهاد آقای جوکار - تبصره 12 - د - ردیف 3 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۲ پیشنهاد آقای ذاکر - تبصره 12 - د - ردیف 2 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۲ پیشنهاد آقای رضایی - تبصره 12 - ه - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۳ پیشنهاد آقای دشتی - تبصره 16 - الف - جزء الحاقی 2 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور
۹۹/۱۲/۱۳ پیشنهاد آقای روح الامینی - تبصره 17 - بند الحاقی 6 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۳ پیشنهاد آقای کریمی فیروزجانی - تبصره 18 - بند الحاقی 8 - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۳ اصلاحیات تلفیقی (تبصره 1 - بند الحاقی 6) و تبصره 2 (بند الحاقی 2) - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۳ پیشنهاد آقای میرتاج الدینی - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۳ پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن - تبصره 18 - در چارچوب الزامات شورای عالی فضای مجازی موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای زاهدی - ماده واحده - تبصره 2 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای سلیمی - ماده واحده - تبصره 2 - و - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای ویس کرمی - ماده واحده - تبصره 2 - و - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی - ماده واحده - تبصره 2 - و - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای کوچکی نژاد - ماده واحده - تبصره 2 - و - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای خدابخشی - ماده واحده - تبصره 2 - و - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی - ماده واحده - تبصره 2 - و - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای نوری قزلجه - ماده واحده - تبصره 2 - و - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۶ بند و - تبصره 2 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای روشنفکر - ماده واحده - تبصره 2 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای خاتمی - ماده واحده - تبصره 2 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای مقتدایی - ماده واحده - تبصره 2 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای پورابراهیمی - جزء الحاقی - رفع ابهام - تبصره 2 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای شریعتی - رفع ابهام با اصلاح متن - تبصره 2 - بند و - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای سلیمی - رفع ابهام با اصلاح متن - تبصره 2 - بند و - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ اصل بند و - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای باقرزاده - تبصره 2 - الحاق متن - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای عزیزی کرمانشاه - تبصره 2 - بند و - الحاق متن - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای علی بابائی - تبصره 2 - بند و - الحاق متن - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۶ تبصره 2 - بند و - الحاق متن - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای عنابستانی - تبصره 6 - ردیف 1 - اصلاح کل - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای رضایی - تبصره 6 - ردیف 2 - اصلاح کل - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای مقتدایی - تبصره 6 - بند ی - ردیف 2 -2 - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای میرتاج الدینی - تبصره 6 - بند ی - ردیف 2 -2 - اصلاح کل - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای زنگنه - تبصره 6 - بند ی - ردیف 2 -1 - اصلاح کل - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای راستی - تبصره 6 - بند ی - ردیف 2 - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای سرمدی واله - تبصره 6 - بند ی - ردیف 1 - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۶ تبصره 6 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ اصل تبصره 8 - بخش هزینه ای - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای قادری - تبصره 8 - بند ب - ردیف 1 - اصلاح کل - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای خاندوزی - تبصره 12 - ردیف 1 - رفع ابهام - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای رضایی - تبصره 12 - ردیف 1 - بند الف - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای کوچکی نژاد - تبصره 12 - ردیف 1 - بند الف - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای زنگنه - تبصره 12 - ردیف 1 - بند الف - اصلاح جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای محسنی - تبصره 12 - ردیف 1 - بند الف - حذف جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور مخالف
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای پژمانفر - تبصره 12 - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای شریعتی - تبصره 12 - ردیف 2 - حذف جزء - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ اصل تبصره 12 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای علیزاده - تبصره 12 - بند الف - جزء الحاقی - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای قادری - تبصره 18 - ردیف 1 - بند الف - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای حسینی - تبصره 18 - ردیف 1 - بند الف - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای کوچکی نژاد - تبصره 18 - ردیف 1 - بند الف - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای عباس زاده مشکینی - تبصره 18 - الف - جزء الحاقی - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای شریعتی - تبصره 14 - اصلاح کل - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ احکام هزینه ای تبصره 14 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد کمیسیون فرهنگی - لایحه بودجه - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد کمیسیون کشاورزی - تبصره 18 - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد کمیسیون امنیت - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد کمیسیون قضایی و حقوقی - تبصره 16 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای عزیزی - تبصره 12 - ردیف 5 - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای حسینی - تبصره 14 - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ پیشنهاد آقای خاندوزی - تبصره 16 - الحاق - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۱۶ ماده واحده، جداول و تبصره ها - لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه (اعاده شده از شورای نگهبان) تبصره 1 - جزء 4 - بند ب موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 1 - بند و موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 1 - بند ز - 1 - 8 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - بند الحاقی 1 (1-9) موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - بند الحاقی 2 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 1 - بند الحاقی 4 و 7 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 2 - الف موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 2 - الف - جزء 2 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 2 - بند ج موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 2 - بند ه - اجزاء 1 و 3 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 2 - بند الحاقی 1 و 2 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 2 - الحاقی 2 - بند ز موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 2 - الحاقی 4 - بند ز موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 2 - الحاقی 3 - بند ز موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 4 - بند ب ، ج ، ه موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 5 - بند ک موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 5 - بند الحاقی 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 9 و 10 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 6 - بند ب ، ح ، ل ، ف موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 6 - بند ی - جزء 2 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 6 - بند الحاقی 23 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 8 - بند د - جزء 2 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 8 - بند الحاقی 1 و 3 و 6 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 8 - بند الحاقی 3 مخالف
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 9 - بند ه ، ج ، ط موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 11 - بند الحاقی 3 و 4 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 12 - بند ج ، د - جزء 2 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 12 - بند د - جزء 3 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 17 - بند الحاقی 6 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 17 - بند الحاقی 6 - جزء 5 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 18 - بند الف - جزء الحاقی موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 18 - بند ه موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 18 - بند الحاقی 5 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 19 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 20 - بند ز - جزء 2 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 21 - بند الف - جزء 3 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 21 - بند ه و بند الحاقی 1 و 4 موافق
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 21 - بند الحاقی مخالف
۹۹/۱۲/۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه 1400 - تبصره 1 - بند ه و بند الحاقی 1 موافق
۹۹/۱۲/۲۶ اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران موافق
۹۹/۱۲/۲۶ اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران ماده 2 و 3 و 11 موافق
۹۹/۱۲/۲۶ لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۲۶ اصلاحیه دوم شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۲۶ اصلاحیه دوم شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور - بند الحاقی 2 - تبصره 5 موافق
۹۹/۱۲/۲۶ اصلاحیه دوم شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور - بند الحاقی 4 - تبصره 11 موافق
۹۹/۱۲/۲۶ اصلاحیه دوم شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور - جزء الحاقی 4 - تبصره 16 - بند ب موافق
۹۹/۱۲/۲۶ پیشنهاد آقای حسینی و 35 تن از نمایندگان در جداول تبصره 19 - اصلاحیه دوم شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور موافق
۹۹/۱۲/۲۶ اصلاحیه دوم شورای نگهبان در لایحه بودجه سال 1400 کل کشور - تبصره 19 - حذف جداول مخالف
۹۹/۱۲/۲۶ اصلاح سقف نهایی موافق
۹۹/۱۲/۲۶ گزارش کمیسیون مشترک در مورد طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده موافق