گزارش تصویری|| جلسه با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای فارس

گزارش تصویری پیش رو جلسه روح الله نجابت با مدیرعامل شرکت آب منطقه ای فارس پیرامون تأمین آب شرب و صنعت شیراز است.

ممکن است بپسندید...