فیلم | بازدید روح‌الله نجابت از بازار تاریخی شیراز و گفت‌وگو با کسبه و بازاریان

روح‌الله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان با حضور در بازار با برخی از کسبه و بازاریان دیدار و گفت‌و‌گو کرد و از نزدیک در جریان مشکلات #بازار_تاریخی_شیراز قرار گرفت.

بازارهای شیراز واقع در بافت تاریخی فرصت بی‌بدیل ارائه محصولات و تولیدات مردم فارس و شیراز است. این بازارها به مثابه یکی از اندام‌های اساسی بافت تاریخی-فرهنگی می‌توانند در بازگشت زندگی به این بافت نقش مهمی ایفا کنند. بنابراین توجه بیش از پیش به کالبد و ساماندهی امور این بازارها ضروری است

ضمن انجام این بازدید مقرر گردید تا موارد مطالبه شده توسط کسبه بازار پیگیری و جهت ارتقاء فرصت‌های بازار و بهبود زیرساخت‌های بازار تلاش شود.

ممکن است بپسندید...