برچسب زده شده: مجلس شورای اسلامی

جلسه نجابت با مدیر گردشگری و امور زیارتی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز

روح‌الله نجابت در جلسه با مدیر گردشگری و امور زیارتی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز، در جریان برنامه‌ها و اقدامات این سازمان قرار گرفت.

1 2 3 17