موقعیت بی‌نظیر اقتصادی و منابع نفت و گاز یمن

در نوشتار پیشین به اهمیت ابعاد جغرافیایی یمن پرداخته شد، و همانطور که اشاره گردید عوامل شکل دهنده ی جایگاه ممتاز منطقه ای و فرامنطقه ای یمن به واسطه ی در هم تنیدگی مؤلفه...

نمایندگان به موقع دانشگاه را نجات دادند

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل کشور با بیان اینکه اقدام مجلس کمک به دولت بود، گفت: مجلس سر به زنگاه به داد دانشگاه رسید و به آنچه که انتظار دانشگاهیان بود عمل...