آراء سال ۱۴۰۰

تاریخ موضوع رای
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ درخواست اولویت ماده 100 در خصوص طرح جهش تولید و دانش بنیان موافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض در اجرای قانون تمرکز اختیارات و وظایف بخش کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد تنظیم بازار و گرانی ها موافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ اصل ماده 19 و تبصره - طرح جهش تولید و تامین مسکن - فصل پنجم موافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ کلیات طرح جهش تولید دانش بنیان موافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ اصل ماده 20 - طرح جهش تولید و تامین مسکن - فصل پنجم موافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ارجاع ماده 21 به کمیسیون - طرح جهش تولید و تامین مسکن موافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ پیشنهاد آقای پژمانفر - ماده 22 - طرح جهش تولید و تامین مسکن مخالف
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ اصل ماده 22 طرح جهش تولید و تامین مسکن موافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ اصل ماده 10 و تبصره های آن - طرح جهش تولید و تامین مسکن موافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ اصل ماده 9 و تبصره 1 و 2 - طرح جهش تولید و تامین مسکن موافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ اصل ماده 13 - طرح جهش تولید و تامین مسکن موافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ پیشنهاد (اصلاح جزء) آقای صباغیان بافقی - ماده 13 - طرح جهش تولید و تامین مسکن مخالف
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ اصل ماده 14 و تبصره های آن - طرح جهش تولید و تامین مسکن موافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ پیشنهاد (اصلاح کل) آقای یوسفی - ماده 17 - طرح جهش تولید و تامین مسکن مخالف
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ اصل ماده 17 - طرح جهش تولید و تامین مسکن موافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ پیشنهاد (الحاق) آقای محمدحسین فرهنگی - طرح جهش تولید و تامین مسکن - ردیف (1) و (7) موافق
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ پیشنهاد (الحاق) آقای میرتاج الدینی - طرح جهش تولید و تامین مسکن - فصل پنجم - ردیف (1) مخالف
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان (اعاده شده از شورای نگهبان) موافق
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ طرح احکام کلی بودجه 1400 - ماده واحده - الف - 1 تا 5 موافق
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد استنکاف از اجرای ماده(1) قانون مدنی از سوی حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولت های یازدهم و دوازدهم (در اجرای ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس) موافق
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - ماده 2 ، 4 ، 11 ، 12 ، 13 ، 16 ، 17 موافق
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - ماده 17 - تبصره 5 موافق
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ پیشنهاد (اصلاح جزء) آقای حاجی دلیگانی - لایحه اصلاح قانون صدور چک - ماده 1 - ردیف 2 موافق
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ الحاق یک تبصره به ماده 14 - اصل ماده 1 لایحه اصلاح قانون صدور چک موافق
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ پیشنهاد (اصلاح جزء) آقای حاجی دلیگانی - لایحه اصلاح قانون صدور چک - ماده 1 - ردیف 2 موافق
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ پیشنهاد (اصلاح جزء) آقای بحرینی - لایحه اصلاح قانون صدور چک - ماده 1 - ردیف 4 موافق
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ پیشنهاد (اصلاح کل) آقای نظری - لایحه اصلاح قانون صدور چک - ماده 2 - ردیف 1 مخالف
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ لایحه اصلاح قانون صدور چک - ماده 2 موافق
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ بررسی سوال‌ آقای احمدعلی رضابیگی نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو(یک فقره) از وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی موافق
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ رای گیری پاسخ وزیر به سوال جناب آقای روح اله نجابت نماینده محترم شیراز و زرقان و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم از وزیرمحترم امور اقتصادی و دارایی مخالف

تاریخ موضوع رای
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ پیشنهاد (اصلاح جزء) آقای کوچکی نژاد - لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور - ماده واحده - ردیف 2 موافق
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ پیشنهاد (اصلاح جزء) آقای مهرداد چگینی - لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور - ماده واحده - ردیف 6 موافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ تقاضای تحقیق و تفحص از مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری و فعالیت ها و عملکرد آن مرکز و نیز عملکرد وزارت امور خارجه در حفظ اطلاعات محرمانه کشور موافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ پیشنهاد (اصلاح جزء) آقای مهرداد ویس کرمی - لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور - ماده واحده - ردیف 5 مخالف
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ارجاع به کمیسیون لایحه نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور - ماده واحده و تبصره موافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ تبصره 2 ماده 3 فصل اول لایحه شوراهای حل اختلاف موافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ردیف 2 ماده 4 فصل اول لایحه شوراهای حل اختلاف موافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ اخطار آقای سلیمی ماده 5 لایحه شوراهای حل اختلاف مخالف
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ تبصره 3 ماده 5 لایحه شوراهای حل اختلاف موافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ردیف 1 و 4 ماده 6 لایحه شوراهای حل اختلاف موافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ماده 7 و 11 فصل اول لایحه شوراهای حل اختلاف موافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ ماده 13 فصل دوم لایحه شوراهای حل اختلاف موافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ اعمال تبصره یک ماده 100 در خصوص طرح ارائه بانک مرکزی جمهوری اسلامی موافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ کلیات گزارش اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافق
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ سؤال اول آقای جواد کریمی قدوسی نماینده محترم مشهد وکلات از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت مخالف

تاریخ موضوع رای
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ کلیات لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب موافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ پیشنهاد آقای گودرزوند - اصلاح جزء - لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب موافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ پیشنهاد آقای سلیمی - حذف جزء - لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب موافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ پیشنهاد آقای نقدعلی - رفع ابهام یا اصلاح متن - لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب موافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ پیشنهاد آقای عزیزی - حذف جزء - لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب موافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ فصل یکم - ماده 57 و ماده 60 موافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ جزئیات ماده واحده - واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب موافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ لایحه تصویب اصلاحات کنوانسیون بین‌المللی استانداردهای آموزش، صدور گواهینامه و نگهبانی برای دریانوردان (اس‌تی‌اس‌دبلیو1978(1357)) موافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ کلیات - طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی (دو شوری) موافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ کلیات - طرح الحاق نه (9) تبصره به قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی موافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ ماده 1 تا 12 - طرح اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی موافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ کلیات طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه (دو شوری) موافق
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ کلیات - طرح اصلاح قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران (دو شوری) موافق
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ پاسخ وزیر محترم راه و شهرسازی به سؤال آقای الهویردی دهقانی نماینده محترم ورزقان موافق
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ کلیات لایحه نظام رتبه بندی معلمان موافق
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص "موارد اعلامی نقض اصول (77) و (125) قانون اساسی در موضوع سند 2030" (در اجرای ماده (234) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) موافق
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ پیشنهاد آقای مهدی طغیانی - ماده 1 - الحاقی - طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ تقاضای یک فوریت نسبت به لایحه "تمدید مهلت مقرر در تبصره های (1) و (2) ماده (2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی" موافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ رفع ایراد شورای نگهبان - لایحه دو‌فوریتی شوراهای حل اختلاف موافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ رفع ایراد شورای نگهبان - طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن (جهش تولید مسکن) موافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ رفع ایراد شورای نگهبان موافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ اصلاحات تبصره 2 - ماده 3 موافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن (جهش تولید مسکن) موافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تبصره 3 ماده 3 - اصلاحات ایرادات شورای نگهبان موافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تبصره 8 ماده 3 - اصلاحات ایرادات شورای نگهبان موافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ماده 4 و 7 - اصلاحات ایرادات شورای نگهبان موافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ تبصره 4 و 5 ماده 4 - اصلاحات ایرادات شورای نگهبان موافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ اصلاح ماده 17 موافق
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ رفع ایراد شورای محترم نگهبان در ماده 17 و 23 موافق

تاریخ موضوع رای
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ تبصره ماده 15 طرح جهش مسکن - کمیسیون عمران موافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ماده 18 طرح جهش مسکن - کمیسیون عمران موافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ ارجاع به کمیسیون صنایع و معادن موافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ 4 - الف - ماده واحده - طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور (اعاده شده از شورای نگهبان) موافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ اصلاحیه کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (اعاده شده از شورای نگهبان) موافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ پیشنهاد آقای صباغیان بافقی - فصل اول - ماده 1 - تبصره 3 - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ پیشنهاد آقای قادری - فصل اول - ماده 1 - تبصره 4 - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی مخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ پیشنهاد آقای سلیمی - فصل اول - ماده 1 - تبصره 6 - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی مخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ پیشنهاد آقای ویس کرمی - فصل اول - ماده 1 - تبصره 6 - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی مخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ پیشنهاد آقای صباغیان- فصل اول - ماده 1 - تبصره 7 - اصلاح جزء - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی مخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ اصل ماده 1 و تبصره ها - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ پیشنهاد آقای پژمان فر - حذف کل ماده 2 - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ارجاع به کمیسیون - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولیدات کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ماده 2 - اصلاحیه شماره 1 - طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ماده 3 تا 11 - رفع ایرادات شورای نگهبان - طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ماده 13 - رفع ایرادات شورای نگهبان - طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ماده 17 - رفع ایرادات شورای نگهبان - طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول موافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند(در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس) مخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ کلیات طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی مخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ تقاضای اولویت طرح استفساریه بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه 1400 کل کشور مخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان ملی استاندارد ایران (در اجرای ماده (212) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) موافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ پاسخ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سؤال آقای محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، آذرشهر و اسکو مخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ پاسخ وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به سؤال آقای حسین میرزایی نماینده محترم اصفهان و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم موافق
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ کلیات طرح استفساریه بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه 1400 کل کشور مخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ اخطار آقای امیرآبادی مخالف
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ کلیات طرح استفساریه بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه 1400 کل کشور (مکلف است به می تواند تغییر می کند) مخالف

تاریخ موضوع رای
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ کلیات طرح دو فوریتی الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان مخالف
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح کل - الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان مخالف
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ پیشنهاد آقای پژمان فر - الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان موافق
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ پیشنهاد آقای آزادی خواه - الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان موافق
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ پیشنهاد آقای رجایی ریزی - الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان مخالف
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ پیشنهاد آقای سلیمی - الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان موافق
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ اخطار آقای پژمان فر موافق
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ پیشنهاد آقای ذاکر - الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان مخالف
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ ماده واحده - الزام دستگاه های اجرائی جهت پاسخگوئی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان موافق
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ پاسخ وزیر محترم کشور به سؤال ‌آقای مجتبی یوسفی نماینده محترم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم مخالف
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ماده 18 ، 21 ، 22 و 29 - لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اعاده شده از شورای نگهبان) موافق
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل (اعاده شده از شورای نگهبان) موافق
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ لایحه معاهده استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل (اعاده شده از شورای نگهبان) موافق
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ لایحه پروتکل همکاری در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته در دریای خزر الحاقی به موافقتنامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر (مورخ 27 آبان 1389(18 نوامبر 2010)) (اعاده شده از شورای نگهبان) موافق
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ لایحه نحوه واگذاری اموال، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب (اعاده شده از شورای نگهبان) موافق
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ پیشنهاد آقای نوری قرزلجه - بند ب - طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ پیشنهاد آقای مقتدایی - بند ب - طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ پیشنهاد آقای صباغیان بافقی - بند ب - طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ پیشنهاد آقای داودی - طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ پیشنهاد آقای ذاکر - ماده 3 - بند ب - اصلاح جزء - طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ پیشنهاد آقای نوری قرزلجه - ماده 3 - تبصره 1 - طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی مخالف
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ پیشنهاد آقای قادری - طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ اصل ماده 3 - طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ پیشنهاد آقای سلیمی - ماده 4 - بند الف - متن پیشنهاد (20 تا 30) موافق
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد لغو رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی موافق
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق های نامتعارف در دستگاه های اجرایی(در اجرای ماده«212» آئین نامه داخلی مجلس) موافق
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ بررسی مغایرت های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار (در اجرای ماده(234) آیین نامه داخلی مجلس) موافق
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکتهای آب و فاضلاب استان خوزستان از سال 1394 تا پایان شهریور ماه1399(در اجرای ماده (212) آیین نامه داخلی مجلس) موافق
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر مسکوت ماندن طرح انتزاع بخش ساختمان شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان ، شهرسازی وآمایش سرزمین» موافق
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ بررسی تقاضای استعفای آقای علیرضا زاکانی نماینده محترم قم (در اجرای ماده (92) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) موافق
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ کلیات طرح انتزاع بخش ساختمان شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان ، شهرسازی وآمایش سرزمین» مخالف
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ برگزاری جلسات در دو نوبت صبح و عصر موافق

تاریخ موضوع رای
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ رای گیری در خصوص ادامه جلسه تا ساعت ۲۰ موافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش جناب آقای حسین باغگلی مخالف
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات جناب آقای عیسی زارع پور موافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اطلاعات جناب آقای سید اسماعیل خطیب موافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی جناب آقای احسان خاندوزی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی امور خارجه جناب آقای حسین‌ امیرعبداللهیان موافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جناب آقای بهرام عین‌اللهی مخالف
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای حجت‌الله عبدالملکی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی جناب آقای سیدجواد ساداتی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دادگستری جناب آقای امین‌حسین رحیمی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جناب آقای محمد رضا آشتیانی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی جناب آقای رستم قاسمی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت جناب آقای سیدرضا فاطمی امین موافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای محمدمهدی اسماعیلی مخالف
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی کشور جناب آقای احمد وحیدی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای محمدعلی زلفی گل مخالف
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی میراث فرهنگی،‌گردشگری و صنایع دستی جناب آقای عزت الله ضرغامی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت جناب آقای جواد اوجی مخالف
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نیرو جناب آقای علی اکبر محرابیان موافق
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان جناب آقای سیدحمید سجادی مخالف
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ پیشنهاد آقای طغیانی - ماده 5 - فصل دوم - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ پیشنهاد آقای سلیمی - ماده 5 - فصل دوم - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ پیشنهاد آقای عباسی - ماده 5 - فصل دوم - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ پیشنهاد آقای سلیمی - اصلاح جزء (با استفاده از ظرفیت) - تبصره - ماده 5 - فصل دوم - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ پیشنهاد آقای حاجی دلیگانی - رفع ابهام با اصلاح متن موافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اصل ماده و تبصره - فصل دوم - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ پیشنهاد آقای نوری قزلجه - تبصره 4 - ماده 6 - متن پیشنهاد: (می توانند) - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی مخالف
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ گزارش تحقیق و تفحص از سازمان بنادر موافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ اصل ماده 6 - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ پیشنهاد آقای پژمانفر - حذف ماده 7 - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی مخالف
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ پیشنهاد آقای صباغیان - اصلاح کل - ماده 7 - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ پیشنهاد آقای سلیمی - فصل دوم - ماده 7 - اصلاح جزء - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ اصل ماده - فصل دوم - ماده 7 ، 8 ، 9 و 10 - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ پیشنهاد آقای پژمانفر - فصل دوم - ماده 10 - حذف کل - حذف بخش جاری - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی مخالف
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ پیشنهاد آقای سلیمی - رفع ابهام - فصل دوم - ماده 10 - جرم مستمر - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ پیشنهاد آقای ذاکر - اصلاح جزء - فصل دوم - ماده 10 - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی مخالف
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ پیشنهاد آقای صباغیان - اصلاح جزء - فصل دوم - ماده 11 - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی مخالف
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ پیشنهاد آقای قادری - اصلاح جزء - فصل دوم - ماده 11 - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی مخالف
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ پیشنهاد آقای علیزاده مراغه - حذف جزء - فصل دوم - ماده 11 - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ تقاضای اولویت برای گزارش ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ تقاضای استعفای آقای سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ پیشنهاد آقای عباسی - اصلاح جزء - ماده 11 - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی مخالف
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ اصل ماده 11 - فصل دوم - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ پیشنهاد آقای سلیمی - رفع ابهام - ماده 12 - تبصره 4 - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی مخالف
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ پیشنهاد آقای نوری قزلجه - اصلاح جزء - تبصره 4 - ماده 12 - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ اصل ماده 12 - فصل دوم - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ پیشنهاد آقای داودی - اصلاح کل - ماده 13 - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی مخالف
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ پیشنهاد آقای اختیاری - الحاق - طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی موافق
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار موافق
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ پیشنهاد آقای قادری - ماده 1 - اصلاح جزء موافق
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ پیشنهاد آقای دهنوی - ماده 1 - اصلاح جزء مخالف
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ پیشنهاد آقای سلیمی - ماده 1 - حذف جزء مخالف
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ اخطار آقای میرسلیم موافق
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ اصل گزارش کمیسیون صنایع و معادن موافق
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ اصل طرح استفساریه بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه مخالف