اعضاي جديد شوراي مركزي انجمن اسلامي دانشگاه شيراز مشخص شدند

روح‌الله نجابت دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شيراز در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاه خبرگزاري فارس، با يادآوري اينكه طي انتخابات برگزار شده در 3 و 4 خرداد (نيم سال تحصيلي گذشته) اعضاي شوراي...

تحريم‌ها زمينه خودكفايي را در كشور فراهم مي سازد

روح الله نجابت، در گفت و گو با خبرنگار «شبكه خبر دانشجو»، با بيان اينكه مفاد قطع نامه 1929 تفاوت چنداني با قطع نامه‌هاي گذشته ندارد، گفت: تحريم بانك‌ها و كشتي راني موضوع چندان تازه‌اي...

1 60 61 62